วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 ต.ค. 2557 เวลา 14.29 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินเพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย จากนั้น ทรงเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ โดยสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 200 ตารางวา บนที่ดินราชพัสดุ ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ขนาด 2 ชั้น อยู่บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการจัดแสดงกิจกรรมการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ข่าวโทรทัศน์ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

8. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น