วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

สัมมนาเพื่อแก้ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะฯ ประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคของราษฎร ในเขตอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ณ เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554


 นายภุชงค์   นุตราวงศ์
ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร
ถ่ายเมื่อ : 31 ม.ค. 54, สำนักงานเทศบาลตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 

ดู สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

พิธีลงเสาเข็ม อาคารแฟลตพยาบาล โรงพยาบาลสนม (ข้อมูลย้อนหลัง)

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 06.29 น. นายโสภณ  มุธุสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนม  ทำพิธีลงเสาเข็มอาคารแฟลตพยาบาล ณ โรงพยาบาลสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เป็นอาคารขนาด ? ชั้น จำนวน ? ห้อง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณวันที่ ?

นายโสภณ  มุธุสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ถ่ายเมื่อ : วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554, โรงพยาบาลสนม


ดู + โรงพยาบาลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. โรงพยาบาลสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์