วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การแข่งขันกีฬา - กรีฑา เครือข่ายโรงเรียนสนม 1


การแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับเครือข่าย  ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองอียอ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์  โดย...  เครือข่ายโรงเรียนสนม 1   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการดู โรงเรียนบ้านหนองอียอ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " กีฬาเครือข่าย "