วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ฝายน้ำล้น บ้านกุดมะโน

ฝายน้ำล้น บ้านกุดมะโน    หมู่ที่ 7 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป็นฝายน้ำล้นที่เก็บกักน้ำหนองกลาง บ้างก็เรียก  " อ่างเก็บน้ำ บ้านกุดมะโน "  เป็นแหล่งน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงามในฤดูฝน และเป็นอีกแห่งที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอท่าตูม  ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม น้ำจะลดแลเห็นหาดทรายที่สวยงาม  ฝายน้ำล้น บ้านกุดมะโน ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าตูม ประมาณ 18 กิโลเมตร


การเดินทางไปยังฝายน้ำล้น บ้านกุดมะโน
เส้นทางจาก อ.ท่าตูม บนทางหลวงหมายเลข 215 รวมระยะทางจากที่ว่าการอำเภอท่าตูมประมาณ 14 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางชนบท บ้านสะเอิง และต่อไปยังบ้านกุดมะโน ต.โพนโครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อีกประมาณ 6 กิโลเมตร รวมระยะทางจากที่ว่าการอำเภอท่าตูม ถึง ฝายน้ำล้น บ้านกุดมะโน ประมาณ 20 กิโลเมตร


ภาพบน และล่าง : ทางแยกจาก ทล. 215  เลี้ยวขวาเข้าสู่บ้านสะเอิงภาพบน และล่าง : เลี้ยวขวา เข้าสู่บ้านกุดมะโน

ภาพบน และล่าง : อ่างเก็บน้ำบ้านกุดมะโน

ดู ฝ่ายน้ำล้น บ้านกุดมะโน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " อ่างเก็บน้ำ "
2. ผลการค้นหา คำค้น " แหล่งท่องเที่ยว "

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นครชัยแอร์ สาขาสุรินทร์

บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด สาขาสุรินทร์   เปิดให้บริการเดินรถปรับอากาศชั้นหนึ่ง ขนส่งผู้โดยสารยังปลายทางหลายจังหวัดในภาคอิสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย) ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ สำหรับเส้นทางที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของผู้โดยสารส่วนใหญ่ คือ เส้นทาง สุรินทร์ <=> กรุงเทพฯ  บริษัทขนส่งนครชัยแอร์ สาขาสุรินทร์ ตั้งอยู่ริมถนนศรีธนามิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ห่างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์ ( บขส.สุรินทร์ ) ประมาณ 1.2 กม.

หมายเหตุ : แนะนำให้มีการจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารที่ไม่ต้องเจอกับปัญหา " รถเต็ม " สามารถจองได้ด้วยตัวเอง หรือ โทรศัพท์จองได้ที่เบอร์โทร. 02 936 0009ภาพบน : ผู้โดยสารนั่งรอซื้อตั๋ว และยืนยันตั๋วรถ ก่อนเดินทาง


ภาพบน และล่าง : รถบัสโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งของบริษัทนครชัยแอร์ จำกัด สาขาสุรินทร์ภาพบน : ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋ว หรือ ยืนยันตั๋วเดินทางแล้ว กำลังนั่งรอภายในห้องพักผู้โดยสาร เพื่อขึ้นรถเป็นลำดับต่อไป


ภาพบน : รถจอดรอ รับ - ส่ง ผู้โดยสารภายนอกตัวอาคาร


ภาพบน และล่าง : ตั๋วเดินทาง ด้านหน้า - หลัง ของบริษัทนครชัยแอร์ภาพบน : อาหารที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่บนรถนครชัยแอร์


ภาพบน : ภายในห้องโดยสาร บนรถนครชัยแอร์ (ปรับอากาศชั้นหนึ่ง)ดู บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด สาขาสุรินทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " โดยสาร สุรินทร์ "
2. เว็บไซต์ บริษัทนครชัยแอร์ : www.nca.co.th

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ อ.รัตนบุรี

สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ฉลองครองราช ๖๐ ปี  เทศบาลตำบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
ภาพบน : กลุ่ีมผู้ออกกำลังกาย ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ อ.รัตนบุรี ในช่วงพลบค่ำ

ภาพล่าง : กลุ่มผู้ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ณ ลานออกกำลังกาย เทศบาลตำบลรัตนบุรี ในช่วงพลบค่ำ ใกล้กับสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ อ.รัตนบุรี


ดู สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ อ.รัตนบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " สวนเฉลิมพระเกียรติ "
2. ผลการค้นหา คำค้น " รัตนบุรี "
3. ผลการค้นหา คำค้น " เต้นแอโรบิค "
4. ผลการค้นหา คำค้น " สวนสุขภาพ "