วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระธาตุเรืองรอง ( Pra That Reung Rong )


พระธาตุเรืองรอง   เป็นพระธาตุศิลปะแบบพื้นบ้าน ตั้งอยู่ที่ วัดบ้านสร้างเรือง ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2373 (ศรีสะเกษ-ราษีไศล)พระธาตุเรืองรอง
( ถ่ายเมื่อ : 13 ส.ค. 2555 , วัดบ้านสร้างเรือง จ.ศรีสะเกษ )


วัดบ้านสร้างเรือง  เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยหลวงปู่ธัมมา พิทักษา ซึ่งเป็นชาวบ้านสร้างเรืองโดยกำเนิด จนได้รับพระราชทานวิสุงคามวาสี เมื่อปี พ.ศ. 2520 ต่อมาหลวงปู่ธัมมา ได้เล็งเห็นว่าในภูมิภาคอีสานใต้ไม่มีพระธาตุให้ชาวบ้านสักการะบูชา จึงได้ริเริ่มสร้างพระธาตุขึ้นในปี พ.ศ. 2525

องค์พระธาตุ
พระธาตุเรืองรอง  เป็นพระธาตุที่สร้างแบบศิลปะพื้นบ้านสี่เผ่า ได้แก่ ส่วย เขมร ลาว เยอ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2524 โดยหลวงปู่ธัมมา พิทักษา มีความสูง 49 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ 30 เมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ชั้น ได้แก่

ชั้นที่ 1 : จัดแสดงนิทรรศการนิทานพื้นบ้าน ความเป็นมาต่างๆ และฮีต 12 คลอง 14
ชั้นที่ 2 : จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่าไทย คือ ส่วย เขมร ลาว เยอ
ชั้นที่ 3 : จัดแสดงวัตถุโบราณ เครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านในอดีต
ชั้นที่ 4 : เป็นจุดพักผ่อน
ชั้นที่ 5 : เป็นที่ปฏิบัติธรรม สมาธิ
ชั้นที่ 6 : ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุ (เส้นผม) ของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ได้อีกด้วย

รูปปั้นแสดงฮีต 12 คลอง 14 บริเวณชั้น 1บริเวณโดยรอบพระธาตุเรืองรองก็มีการตกแต่งพื้นที่โดยการสร้างแบบจำลองปูนปั้นปริศนาธรรม และแบบจำลองปูนปั้นประเพณี พิธีกรรมที่สำคัญของชาวอีสาน รวมทั้งมีการจัดสถานที่สำหรับการร่วมทำบุญโดยการบริจาค บูชาวัตถุมงคล และจำหน่ายของที่ระลึก รายได้ทั้งหมดจะนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาพระธาตุเรืองรองต่อไป

ดู พระธาตุเรืองรอง - Pra That Reung Rong ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " พระธาตุ "
2. ผลการค้นหา คำค้น " ศรีสะเกษ "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น