วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ชุมชนบ้านสนม หมู่ที่ 3 จัดงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2554

งานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2554 ณ อาคารประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 19.00 น. - 23.00 น.

ในงานมีการแสดงกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มคนในชุมชน และจับฉลากกล่องของขวัญในวันงานปีใหม่อย่างรื่นเริง สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง (จับฉลาก อีสานบ้านสนมเรียก "จกฉลาก" หรือ "จ๊กสะหลาก")


ดู อาคารประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า