วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ อำเภอชุมพลบุรี ประจำปี 2557


งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ ประจำปี 2557
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557