วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว พ่อค้า ประชาชน และโรงเรียนบ้านนานวน , บ้านตาเพชร , บ้านหัวนา , บ้านหัวงัว ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เมื่อวันพุธ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557  ภายในงานมีการมอบของรางวัลแก่เด็กที่มาร่วมงาน และมีการโปรยธนบัตรใบละ 20 , 100 บาท จำนวนมาก ให้กับเด็กๆ ด้วยบรรยากาศคึกคักตลอดงาน

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
กตัญญู  รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง