วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ


งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ บุญเดือนสาม วัดโพธิ์ศรีธาตุ บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เข้าค่ายลูกเสือ


กิจกรรม  เข้าค่ายลูกเสือ  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนานวน  และ โรงเรียนบ้านตาเพชร   ณ บริเวณทุ่งนาติดกับลำห้วย และสระประปาบ้านนานวน ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ดู สระประปาบ้านนานวน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " โรงเรียนบ้านนานวน "
2. ผลการค้นหา คำค้น " โรงเรียนบ้านตาเพชร "
3. ผลการค้นหา คำค้น " ลูกเสือ "