วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

วันเด็กแห่งชาติ 2555 โรงเรียนบ้านตาเพชร

นายมานพ  สุขเกษม  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาเพชร ร่วมกับชาวบ้านตาเพชร จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนบ้านตาเพชร บ้านตาเพชร ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมวันเด็กดังกล่าว ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อมแก้ว

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 คือ " สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี "


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์
2. วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
3. ผลการค้นหา คำค้น " วันเด็ก "
4. เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านตาเพชร ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ : www.bantapet.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น