วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

ส่ง ป.ใหญ่ ย้ายไป อ.โนนนารายณ์

คณะฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ร่วมเดินทางส่ง นายบวรเทพ  มีศิริ  ปลัดอาวุโส หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอสนม ย้ายไปประจำที่อำเภอโนนนารายณ์ ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ ต.หนองหลวง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555


ภาพบน : นายบวรเทพ  มีศิริ


ภาพบน และล่าง : ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์

ภาพแสดงเส้นทาง และจุดสังเกตุอื่นๆ ในการเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์   เริ่มต้นจาก สี่แยกบ้านศรีสำโรง ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ (อ้างอิง : 23 ม.ค. 2555)

ดู ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น "อ.โนนนารายณ์ อำเภอโนนนารายณ์"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น