วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พรรคประชาธิปัตย์ ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.

นายองอาจ  โสรถาวร หรือครูอ๋ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สุรินทร์ เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 10 ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ณ บริเวณ ตลาดคลองถม บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 16.30 น.
ดู ตลาดนัดคลองถม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ฺที่เกี่ยวข้อง
1. พรรคเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. สุรินทร์ เขต 4
4. ตลาดนัดคลองถม บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พรรคเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.

นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ณ วัดสว่างบ้านผือ บ้านผือ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 17.00 น. มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยในครั้งนี้ประมาณ 500 คน
นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ณ วัดสุทธิวงศา บ้านหัวงัว ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 11.00 น. มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยในครั้งนี้ประมาณ 300 คนดู วัดสุทธิวงศา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่านายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งพร้อมแกนนำพรรค ณ บริเวณสนาม ใกล้กับสำนักงานเทศบาลตำบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 11.00 น. มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยในครั้งนี้ประมาณ 20,000 คน
ดู สำนักงานเทศบาลตำบลรัตนบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ณ วัดธาตุ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 11.00 น. มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยในครั้งนี้ประมาณ 100 คน
ดู วัดธาตุ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง