วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดแก้วกุญชร

นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด ประธานชมรมผู้สูงอายุ และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นำผู้สูงอายุร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดแก้วกุญชร บ้านหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554ดู วัดแก้วกุญชร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
2. ประวัติ บ้านหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์