วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

บ้านโนนเซียง และบ้านหนองหว้า

บ้านโนนเซียง และบ้านหนองหว้า ทั้งสองหมู่บ้านนี้รวมกันเป็นหมู่ที่ 4 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

ประวัติ และความเป็นมา (อยู่ในช่วงการอัพเดทข้อมูล)
บ้านโนนเซียง
หมู่ที่ 4 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ดู บ้านโนนเซียง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ 4 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
ดู บ้านหนองหว้า ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1, 11 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
2. บ้านศิริถาวร , บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
3. บ้านบุผาง หมู่ที่ 3 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
4. บ้านโนนเซียง และบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
5. บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
6. บ้านอาเลา หมู่ที่ 6 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
7. บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
8. บ้านสำโรง หมู่ที่ 8 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
9. บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
10. บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น