วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

บ้านศิริถาวร และ บ้านสว่างพัฒนา

บ้านศิริถาวร และบ้านสว่างพัฒนา ทั้งสองหมู่บ้านนี้รวมกันเป็นหมู่ที่ 2 ของตำบลหนองอียอ ตามตำแหน่งที่ระบุ คือ หมู่ที่ 2 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

ประวัติ และความเป็นมาของหมู่บ้าน (อยู่ในช่วงการอัพเดทข้อมูล)
บ้านศิริถาวร
หมู่ที่ 2 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ดู บ้านศิริถาวร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
บ้านสว่างพัฒนา
หมู่ที่ 2 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
ดู บ้านสว่างพัฒนา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1, 11 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
2. บ้านศิริถาวร , บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
3. บ้านบุผาง หมู่ที่ 3 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
4. บ้านโนนเซียง และบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
5. บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
6. บ้านอาเลา หมู่ที่ 6 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
7. บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
8. บ้านสำโรง หมู่ที่ 8 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
9. บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
10. บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น