วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

สวนแนวบัก ผักไร้สาร

สวนแนวบัก ผักไร้สาร เป็นสวนสาธิตการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ที่ปฏิเสธการใช้สารเคมีอย่างสิ้นเชิง นำร่องการสาธิตโดย...นายวัฒนา  วงศ์ฉลาด ปราชญ์เดินดินท้องถิ่นสนม ที่ใครๆ มักเรียกท่านผู้นี้ว่า " ครูไก่ พ่อใหญ่ ดินโพน " สวนแนวบักนั้นอยู่ติดกับหนองน้ำสาธารณะหนองตาด ติดถนนทางด้านทิศเหนือของหนองตาด

"บัก" เป็นศัพท์อิสาน ตัวอย่างพืชแนวบัก ได้แก่ บักพ่าว = มะพร้าว , บักเขือ = มะเขือ , บักแค่ง = มะเขือพวง , บักเขียบ = น้อยหน่า , บักทัน = พุทธรา , บักหุ่ง = มะละกอ , บักอึ๊ = ฟักทอง , บักผิก = พริก , บักหม่วง = มะม่วง ... ฯลฯ


วัฒนา  วงศ์ฉลาด
ปราชญ์ท้องถิ่นสนม เกษตรกรสวนแนวบัก ผักไร้สาร
172 หมู่ 2 บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ถ่ายเมื่อ : 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ร้านก๋วยเตี๋ยว "แซบปู่ตา" ของครูไก่ พ่อใหญ่ ดินโพน

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

สืบสานประเพณีบุญผเวส (บุญผะเหวด)

วัดบึง และสำนักงานเทศบาลตำบลสนม นำชาวประชาบ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ร่วมสืบสานประเพณีบุญผเวส (บุญผะเหวด) เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2554 ณ วัดบึงบ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดู วัดบึง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า