วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

พิธีรับประกาศนียบัตรยุวบัณฑิต

พิธีรับประกาศนียบััตรยุวบัณฑิต ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554


ดู สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. พิธีรับประกาศนียบัตรยุวบัณฑิตน้อย ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลสนม ปี พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น