วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

หอแก้วมุกดาหาร

หอแก้วมุกดาหาร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ.2539 มีชื่อเต็มว่า " หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก " จัดสร้างขึ้นในสมัยที่ นายสาโรช คัชมาตย์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัดมุกดาหาร หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร และประชาชน


หอแก้ว อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ริมถนนสายมุกดาหาร - ดอนตาล ตั้งอยู่บนพิ้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา  ได้มาจากการบริจาคของเอกชน คือ นายธีระชัย ฐานิตสรณ์ ซึ่งเป็นบุตรชาย นายล่ำเ็ซ็ง แซ่ลิ้ม คหบดีแห่งเมืองมุกดาหาร 

หอแก้ว มุกาดาหาร
เป็นหอคอยสูงใหญ่ที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง โดยมีลักษณะคือ

1. หอคอยสูง 50 เมตร และหอชมวิวถึงยอดลูกแก้วมุกดาหารสูง 15 เมตร รวมความสูงทั้งสิ้น 65.50 เมตร มีทั้งหมด 7 ชั้น

2. ส่วนบนสุด คือ หอชมวิว และลูกแก้วมุกดาหาร โดยหอชมวิวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 เมตร สามารถชมทัศนียภาพ และวิวทิวทัศน์รอบตัวเมืองมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สารณรัฐประชาธปไตย
ประชาชนลาว เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ส่วนลูกแก้วมุกดาหารมีลักษณะ กลมสีขาวนวลครีม ตรงกับ
ลักษณะแก้วมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในนพรัตน์ 9 ประการในตำนานของไทย

3. ภายในลูกแก้วมุกดาหาร เ็ป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเนื้อเงินแท้บริสุทธิ์ผสมทองคำ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 50 ซ.ม. (20 นิ้ว) และพระพุทธรูปประจำวันเกิดต่าง ๆ ทั้ง 7 วัน เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ สักการะบูชา

4. แกนหอคอย ตั้งแต่ชั้น 3-5 สูง 39.6 เมตร มีช่องลิฟท์ และบันไดวนขึ้น-ลงทางเดียวรอบแกน สำหรับอำนวยความสะดวกในการขึ้นชมวิว โดยมีชานพักเป็นช่วงๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัวแกนหอคอย 6 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางช่องลิฟท์ 3 เมตร


5. ฐานหอแก้วมุกดาหาร เป็นอาคาร 2 ชั้น ทรง 9 เหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เมตร และมีทางขึ้น 3 ทาง


นิทรรศการในแต่ละชั้น

ชั้นที่ 1 เป็นการจัดนิทรรศการภาพของชนเผ่าในเมืองมุกดาหารในอดีต 8 เผ่า เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิต ความเ็ป็นอยู่ของชาวมุกดาหารในอดีต

ชั้นที่ 2 เป็นการจัดนิทรรศการภาพของชนเผ่าในเมืองมุกดาหารในอดีต 8 เผ่า ตลอดจนเป็นสถานที่เก็บรักษาประวัติศาสตร์เมืองมุกดาหาร ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน

ชั้นที่ 3 - 5 เป็นแกนหอคอย มีบันไดทั้งสิ้น 321 ขั้น

ชั้นที่ 6 เป็นจุดชมวิว ชมทัศนียภาพที่สวยงามรอบตัวเมืองมุกดาหาร ชมความสวยงามของเทือกเขาอันสลับซับซ้อนของเมืองมุกดาหาร ชมทัศนียภาพของลำน้ำโขงอันกว้างใหญ่ยาวไกลสุดสายตา และมองเห็นแขวงสะหวันนะเขตสาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ได้อย่างสวยงาม

ชั้นที่ 7 เป็นชั้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเนื้อเงินแท้บริสุทธิ์ผสมทองคำ หน้าตักกว้าง 20 นิ้ว มีชื่อว่า " พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร " เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้สักการะบูชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หอแก้ว จังหวัดมุกดาหาร โทร. 042 - 633 211
ดู หอแก้วมุกดาหาร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น