วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อบรมผู้ดูแลผู้พิการ

โครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการ จากโรคหลอดเลือดสมอง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีนายเสรี  หอมเกษร นายอำเภอสนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวดู + โรงพยาบาลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

บวชอุบาสิกาแก้ว หน่ออ่อน 1 ล้านคน (สนม)

บวชอุบาสิกาแก้ว หน่ออ่อน 1 ล้านคน บวชทุกเดือน..ตลอดทั้งปี ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ วัดบึงบ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

การบวชทำให้ได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ


ดู วัดบึง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. บวชอุบาสิกาแก้ว หน่ออ่อน 1 ล้านคน ณ วัดสว่างหนองอียอ
2. วัดบึงบ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์