วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

กาชาดสุรินทร์ รับบริจาคโลหิต

กาชาดสุรินทร์ รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ดู ที่ว่าการอำเภอสนม (จังหวัดสุรินทร์) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

ผ้าป่าพังงามาวัดธาตุ

คณะผ้าป่าจากจังหวัดพังงา นำมาทอดถวายที่วัดธาตุ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554


ดู วัดธาตุ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า