วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

ร่วมแรงแข็งขันพัฒนาบ้านสนม

อสม.ตำบลสนม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อ...แผ่นดิน ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดธาตุ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

และชาวบ้านสนม ร่วมทำความสะอาดถนนทั่วบริเวณเขตเทศบาลตำบลสนม นำโดย...นายนิคม  งามวิไล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554


ดู วัดธาตุ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. พัฒนาสวนสาธารณะหนองตาด วันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2553
2. อสม.ตำบลสนม บำเพ็ญประโยชน์...เพื่อแผ่นดิน 23 มี.ค. 54
3. ร่วมมือร่วมใจพัฒนาเส้นทางชุมชนนาศรีสุข อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น