วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

กีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554 " สนมเกมส์ "

การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554 "สนมเกมส์" เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ สนามโรงเรียนศึกษาคาร และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ประกอบไปด้วยนักกีฬา และทีมกองเชียร์ของเทศบาลให้เขตพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดสุรินทร์  ได้แก่

1. เทศบาลตำบลสนม
2. เทศบาลตำบลสระขุด
3. เทศบาลตำบลหมื่นศรี
4. เทศบาลตำบลจอมพระ
5. เทศบาลตำบลกระหาด
6. เทศบาลตำบลกันตรวจระมวล
7. เทศบาลตำบลเมืองแก
8. เทศบาลตำบลเมืองสุรินทร์
9. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
10. เทศบาลตำบลสังขะ
11. เทศบาลตำบลกังแอน
12. เทศบาลตำบลแคน
13. เทศบาลตำบลระแงง
14. เทศบาลตำบลท่าตูม
15. เทศบาลตำบลรัตนบุรี
16. เทศบาลตำบลบัวเชด
17. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์
18. เทศบาลตำบลเมืองที
19. เทศบาลตำบลกาบเชิง
20. เทศบาลตำบลผักไหม
21. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
22. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
23. เทศบาลตำบลยะวึก
24. เทศบาลตำบลบุแกรง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น