วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปราสาทยายเหงา

ปราสาทยายเหงา บ้านพูนทราย หมู่ที่ 9 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ที่ตั้ง
บริเวณวัดปราสาทยายเหงา บ้านพูนทราย ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ห่างจาก... ที่ว่าการอำเภอสังขะ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ริมถนน สายโชคชัย - เดชอุดม (ทางหลวงหมายเลข 24) ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 189 - 190 จะมีป้ายบอกทางจากถนนใหญ่เข้าไป เป็นทางคอนกรีตปนทรายประมาณ 800 เมตร
ลักษณะปราสาท
ปราสาทยายเหงา เป็นศาสนสถาน แบบขอม ที่ประกอบด้วยปรางค์ 2 องค์ ตั้งอยู่เรียงกัน ในแนว ทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก องค์ปรางค์ก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง มีการแกะสลักอิฐ เป็นลวดลาย เช่น ที่กรอบหน้าบันเป็นรูปมกร (สัตว์ผสม ระหว่างสิงห์ ช้าง และปลา) คาบนาค 5 เศียร

ลักษณะ แผนผังของอาคารปราสาทยายเหงา แต่เดิมน่าจะประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง ตั้งเรียงกัน แต่ปัจจุบัน เหลือเพียง 2 หลังเท่านั้น ภายในบริเวณปราสาท พบชินส่วนสถาปัตยกรรมที่แกะสลักด้วยหินทราย เช่น กลีบขนุนยอดปราสาท เสาประดับกรอบประตู ฯลฯ สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยศิลปะขอมแบบปาปวนตอนปลาย หรือนครวัดตอนต้น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17

ตำนานปราสาทยายเหงา
เป็นเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า... สมัยก่อนมีคุณยายคนหนึ่งสามีไปออกศึกสงครามนานนมก็ไม่ได้กลับมาสักที ยายอยู่รอที่บ้านก็เลยสร้างปราสาทคอย แต่ไม่ปรากฎว่ายายได้พบกับตาหรือไม่  ตัวปราสาทเองดูเหมือนว่ายังสร้างไม่แล้วเสร็จPrasat Yai Ngao  is situated at Baan Poonsai , Tambon Baanchob , Amphoe Sangkha , Surin , Thailand. The Khmer sanctuary comprises east-facing brick towers situated side by side in the North-South direction on a single laterite base. The pediment frames were carved into reliefs of a Makara disgorging a five-headed Naga.

From The Plan, the sanctuary should have comprised three tower although are currently only two of them. Some of the sandstone decorations of the sanctuary were also discovered, which include antefixes, finials, colonnettes, etc. It is believed to have been constructed in the late Baphuon or early Angkor Wat period, dating back to ca 12th century A.D.

This Khmer ruin consists of 3 towers, only 2 of which remain now, lying on laterite platforms in North - South direction. The Fine Arts Department has laid down recovered pieces in the compound’s front yard, including the tower vertex, balusters and portal frame, etc. Bas - relief found in this ruin depicts legendary animal called makon, an amalgam of lion, elephant and fish, with five - headed serpent in its mouth. The bas - relief depicting serpents resemble that of the Angkor Wat, contrived in the 12 th century.วัดปราสาทยายเหงา
บ้านพูนทราย หมู่ที่ 9 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ดู ปราสาทยายเหงา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ปราสาทภูมิโปน บ้านภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
2. ปราสาทเมืองที บ้านเมืองที ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์
3. ปราสาทศีขรภูมิ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
4. ปราสาทจอมพระ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์