วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กีฬาสี หนองอียอ 2554 (ข้อมูลย้อนหลัง)

กีฬาสีตำบลหนองอียอ กิจกรรมกีฬาที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองอียอ และโรงเรียนบ้านหนองอียอ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ณ โรงเรียนบ้านหนองอียอ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 8 - 9 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ดู โรงเรียนบ้านหนองอียอ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1, 11 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
2. บ้านศิริถาวร , บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
3. บ้านบุผาง หมู่ที่ 3 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
4. บ้านโนนเซียง และบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
5. บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
6. บ้านอาเลา หมู่ที่ 6 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
7. บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
8. บ้านสำโรง หมู่ที่ 8 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
9. บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
10. บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น