วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พิธีมอบอาคารเรียน โรงเรียนสนมวิทยาคาร

พิธีมอบอาคารเรียน โรงเรียนสนมวิทยาคาร อ.สนม จ.สุรินทร์ โดย... สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสนมวิทยาคาร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสนมวิทยาคาร อ.สนม จ.สุรินทร์
2. โรงเรียนสนมวิทยาคาร อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น