วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

งานฉลองเจ้าพ่อตาดาน

งานฉลองเจ้าพ่อตาดาน งานประจำปีของอำเภอสังขะ จ.สุรินทร์ จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และมีผู้มาชมงานภาคค่ำเป็นจำนวนมากเป็นประจำทุกปี ได้แก่ ประชาชนจากอำเภอบัวเชด กาบเชิง และชาวอำเภอปราสาทบางส่วน ระยะเวลาของงานตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554


วันเริ่มงาน คือ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตร เลี้ยงถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ตามหลักศาสนาพุทธ และต่อด้วยการอัญเชิญเจ้าพ่อตาดาน ณ ศาลเจ้าพ่อตาดาน บ้านเขวา ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เพื่อไปร่วมงานฉลอง ณ ลานบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลสังขะ โดย...แห่เจ้าพ่อตาดานไปตามจุดสำคัญต่างๆ ของเมืองสังขะ ได้แก่ ศาลหลักเมืองสังขะ และศาลเจ้าพ่อตาเกร และปลายทางประดิษฐาน ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ จากนั้นจึงเริ่มงานสมโภชน์ฉลองเจ้าพ่อตาดานเป็นลำดับต่อไป


ดู ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ดู ศาลเจ้าพ่อตาเกร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น