วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ลอยกระทง อ.สนม 2554 (1/2)

ประเพณีลอยกระทง อ.สนม จ.สุรินทร์ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ บริเวณหนองสนม อ.สนม จ.สุรินทร์   วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   
หนองสนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ดู หนองสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ประเพณีลอยกระทง อ.สนม จ.สุรินทร์ ประจำปี 2553

1 ความคิดเห็น: