วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แห่เทียนพรรษาโคราช จังหวัดนครราชสีมา

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช จังหวัดนครราชสีมา มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และมีการจัดให้มีการแห่เทียนพรรษาต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี และยิ่งใหญ่ สวยงามมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้ชื่องาน “เสริมบุญ  สร้างบารมี  แห่เทียนโคราช”  เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป สำหรับกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการทำบุญ รู้ตื่น รู้สุข รู้ทุกข์ สร้างหนทางการดับทุกข์ด้วยเส้นทางการทำบุญ 8 เส้นทาง จุดสร้างบุญ 8 จุด ด้วยกัน  การบรรยายธรรมะกับพระนักเทศน์ชื่อดังจากรายการธรรมะเดลิเวอรี่  ชมสวนเทียนกลางน้ำ สวนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “เรื่องแสงเทศนา” นิทรรศการภาพถ่าย เลือกซื้อสินค้าธรรมะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองโคราช ชมการแสดงประติมากรรมเทียนแกะสลัก  และในช่วงเวลากลางคืนของทุกคืน จะมีการแสดงชุด แสง สี แห่เทียนโคราช Camival Night Light Candle ด้วยเทคนิคพิเศษ รถเทียนมีแสง และ Street Art 4D Vision Graphic 360 องศา โดยรถต้นเทียนพรรษาที่ชนะเลิศในปีที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงให้กับรถเทียนพรรษา ด้วยแสง สี  Animation Lighting Effect สลับกับการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ทั้ง 3 คืน ด้วยกัน

นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับการประกวดเทียนพรรษาชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และร่วมชมขบวนเทียนพรรษาที่มีความยาวกว่า 7 กิโลเมตร ที่คงความโดดเด่นของรถเทียนพรรษาจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา สะท้อนให้เห็นถึงความปราณีต  วิจิตร บรรจง แกะสลักลวดลายร้อยเรื่องราวพุทธศาสนา  โดยช่างฝีมือชาวโคราช  และยังมีกิจกรรมสำหรับผู้รักการถ่ายภาพเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2557 นี้ ภายใต้หัวข้อ “เสน่ห์โคราช วิถีประเพณี แห่เทียนโคราช”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาโทรศัพท์  044-234763 และ 044-234600 – 59วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี องค์ใหญ่ที่สุด
มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดที่สรพงศ์ ชาตรี สร้างที่ อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ มูลนิธิหลวงพ่อโต หรือ วัดที่คุณสรพงศ์ ชาตรี สร้าง แต่คุณสรพงษ์ บอกว่าไม่ใช่วัด เป็นมูลนิธิ แต่บุคคลทั่วไปจะเรียกกันแบบเข้าใจง่ายๆว่า วัดหลวงพ่อโต อำเภอสีคิ้ว ซึ่งที่นี่เดิมคือ วัดโนนกุ่ม ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ (ทางหลวง หมายเลข 2 ) อำเภอสีคิ้ว ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 42 กิโลเมตร หากเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปนครราชสีมาจะผ่าน และเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะ สะดุดตาในความสวยงามของอาคารที่ก่อสร้างและการตกแต่งสถานที่โดยรอบ ตั้งแต่สวนหย่อมไม้ตะข่อยดัดในเกาะกลางถนนมิตรภาพตรงกับบริเวณมูลนิธิฯเลยทีเดียว

ที่มูลนิธิหลวงพ่อโต อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นที่ ประดิษฐานรูปหล่อทองเหลืองรมดำ หลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) ที่มีขนาดใหญ่มาก โดยผู้ที่ก่อตั้ง คือ คุณสรพงษ์ ชาตรี ดาราภาพยนตร์ชื่อดังในประเทศไทย ผู้ที่มาที่นี่นอกจากจะได้สักการะ ขอพรจาก หลวงพ่อโต แล้ว ยังได้สัมผัสกับสิ่งก่อสร้างที่งดงามและสวนหย่อมที่ตกแต่งไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เขียวขจีสบายตา นอกจากนั้นที่นี่ยังมีโรงอาหารหรือโรงทานให้รับประทานโดยเฉพาะลาดหน้า และจะบริจาคเงินเพื่อชำระหนี้สงฆ์ก็ได้ ตามกำลังศรัทธาประวัติ

คุณสรพงศ์ ชาตรี เป็นพุทธมามกะ ผู้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ดำรงตนอยู่ในทาน ศีล ภาวนา ซึ่งได้ปฎิบัติธรรมกับพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก จ.เชียงใหม่ ซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำคุณสรพงศ์ ชาตรี ให้ไปอธิษฐานจิตขอพรบารมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังฯ แล้วการงานทุกอย่างที่กังวลอยู่จะสำเร็จดังประสงค์ทุกประการ และช่วยให้งานนั้นๆ สำเร็จดังปรารถนา

คุณสรพงศ์ ชาตรี จึงได้ไปอธิษฐานจิต ขอบารมีตามที่พระอาจารย์แนะนำ พร้อมทั้งจะจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ จึงไปปรึกษาหลวงพ่อพระครูปลัดนุตร์ รัตนวิชโย ซึ่งปฎิบัติธรรมอยู่ที่วัดปักแม่ลาย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งท่านแนะนำให้จัดสร้างรูปเหมือนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก จึงคิดถึงพิธีการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่โต โดยศึกษาประวัติคุณความดีที่ปรากฏเป็นประวัติศาสตร์ 3 ส่วน 3 สถาน คือ ดีปฐม ดีมัธยม และ ดีอุดมๆ ได้แก่ ดีส่วนยอด อันหมายถึง การบริหารจัดการส่วนบุคคล และส่วนรวมอย่างยอดเยี่ยม จึงจัดพิธีเททองหล่อส่วนศรีษะที่วัดระฆังโฆสิตาราม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ต่อมาดีส่วนมัธยม หมายถึงการศึกษาสัพพวิทยาอันเป็นไปในส่วนปริยัติ

ปฎิบัติที่แจ้งชัด จึงได้ประกอบพิธีเททองหล่อส่วนองค์หลวงปู่ที่วัดบางขุนพรหม และดีส่วนปฐม หมายถึงดีเริ่มแรก คือมีปุพเพกตบุญญตาที่บริบูรณ์พร้อมทั้งผู้ให้กำเนิดและวงศาคณาญาติ ซึ่งทำให้สำเร็จประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ จึงประกอบพิธีเททองหล่อส่วนเท้าตั้งแต่สะเอวลงมา ที่วัดเกตุไชยโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง รวม 3 ส่วน 127 ชิ้น แล้วนำส่วนนั้นๆ มาประกอบเป็นองค์หลวงปู่ เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543

รูปหล่อองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หน้าตักกว้าง 8 เมตร 1 นิ้ว สูง 13 เมตร หนัก 61 ตันค่าก่อสร้าง 9 ล้านบาทเศษ และได้จัดสร้างมหาวิหารเป็นแบบกุฎาคาร เรือนยอดเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ขึ้นถวายพร้อมทั้งซื้อที่ดินเพิ่มอีกประมาณ 150 ไร่ข้อมูลทั่วไป

- มหาวิหารสมเด็จโต โคราช

- สมเด็จโต องค์ใหญ่ที่สุดในโลก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

- อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

- ภูมิทัศน์ส่วนต่างๆ เช่น สระน้ำ สวนหิน สวนต้นไม้

- โรงทาน และห้องน้ำสุขาฟรี เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาที่มานมัสการ

- เวลาเปิด/ปิด : 04.45 - 20.30 น. เปิดให้เข้าชมทุกวัน

- ติดต่อ : มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์โต โทร. 081 640 1281 , 081 911 0622 , 0 4441 1671การเดินทาง

หากมาจากรุงเทพฯ จะมองเห็นมหาวิหารตั้งอยู่ด้านซ้ายมือริมถนนมิตรภาพ (ทล. 2) เลยทางเข้าอำเภอสีคิ้ว ประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในมหาวิหารมีองค์พระขนาดใหญ่เป็นรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) แห่งวัดระฆังโฆษิตารามองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยคุณสรพงษ์ ชาตรี สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาต่อองค์ท่าน