วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แห่เทียนพรรษาโคราช จังหวัดนครราชสีมา

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช จังหวัดนครราชสีมา มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และมีการจัดให้มีการแห่เทียนพรรษาต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี และยิ่งใหญ่ สวยงามมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้ชื่องาน “เสริมบุญ  สร้างบารมี  แห่เทียนโคราช”  เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป สำหรับกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการทำบุญ รู้ตื่น รู้สุข รู้ทุกข์ สร้างหนทางการดับทุกข์ด้วยเส้นทางการทำบุญ 8 เส้นทาง จุดสร้างบุญ 8 จุด ด้วยกัน  การบรรยายธรรมะกับพระนักเทศน์ชื่อดังจากรายการธรรมะเดลิเวอรี่  ชมสวนเทียนกลางน้ำ สวนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “เรื่องแสงเทศนา” นิทรรศการภาพถ่าย เลือกซื้อสินค้าธรรมะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองโคราช ชมการแสดงประติมากรรมเทียนแกะสลัก  และในช่วงเวลากลางคืนของทุกคืน จะมีการแสดงชุด แสง สี แห่เทียนโคราช Camival Night Light Candle ด้วยเทคนิคพิเศษ รถเทียนมีแสง และ Street Art 4D Vision Graphic 360 องศา โดยรถต้นเทียนพรรษาที่ชนะเลิศในปีที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงให้กับรถเทียนพรรษา ด้วยแสง สี  Animation Lighting Effect สลับกับการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ทั้ง 3 คืน ด้วยกัน

นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับการประกวดเทียนพรรษาชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และร่วมชมขบวนเทียนพรรษาที่มีความยาวกว่า 7 กิโลเมตร ที่คงความโดดเด่นของรถเทียนพรรษาจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา สะท้อนให้เห็นถึงความปราณีต  วิจิตร บรรจง แกะสลักลวดลายร้อยเรื่องราวพุทธศาสนา  โดยช่างฝีมือชาวโคราช  และยังมีกิจกรรมสำหรับผู้รักการถ่ายภาพเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2557 นี้ ภายใต้หัวข้อ “เสน่ห์โคราช วิถีประเพณี แห่เทียนโคราช”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาโทรศัพท์  044-234763 และ 044-234600 – 59ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น