วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสนมวิทยาคาร อ.สนม จ.สุรินทร์

ศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนสนมวิทยาคารไปแล้วทั้ง 26 รุ่น ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารเรียน (ชั่วคราว) ณ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 (ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ เดือน 11)โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (รุ่น 1) ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 1,254 คน แต่ห้องเรียนไม่เพียงพอ  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า จึงได้ร่วมกันจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา หางบประมาณสร้างอาคารเรียน (ชั่วคราว) ให้นักเรียนมีห้องเรียนประจำ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ