วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เลี้ยงตุ๊กแกขาย

เลี้ยงตุ๊กแก สัตว์เศรษฐกิจแนวใหม่ สร้างรายได้หลักแสนบาท ส่งขายให้กับลูกค้าในกลุ่มประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และประเทศจีน โดยมีอัตราการซื้อขายตุ๊กแกอยู่ที่ น้ำหนักตัวขีดละหนึ่งแสนกว่าบาทตามแต่ตกลงกัน


โดยเฉลี่ยการเลี้ยงตุ๊กแก 1 ตัวให้ได้น้ำหนัก 1 ขีดนั้น ต้องใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 2 เดือน หากตุ๊กแกหางขาดก็จะเสียเวลาในการรีเทิร์นน้ำหนักใหม่อีกประมาณ  1 เดือน กว่าหางจะงอกออกมาใหม่ได้สมบูรณ์ดังเดิม ตุ๊กแกจะนอนในช่วงเวลากลางวัน และกินอาหารในช่วงเวลากลางคืน สำหรับอาหารที่นำมาเลี้ยงตุ๊กแก คือ จิ้งหรีด

ที่ตั้ง : 105 บ้านนาศรีสุข หมู่ที่ 6 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ติดต่อ : โทร. 083 - 367 5271
 ภาพบน และล่าง : ตุ๊กแก ขนาดน้ำหนักตัว 3 ขีด ว่ากันว่า...ซื้อขายกันในราคา 4 แสนกว่าบาท ภาพบน และล่าง : เลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อเป็นอาหารตุ๊กแกภาพบน : นางสุวิน - นายสุนา  ทองโชติ เกษตรกรผู้เลี้ยงตุ๊กแก

ดู เลี้ยงตุ๊กแก บ้านนาศรีสุข ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

1 ความคิดเห็น:

  1. รับซี้อตุกแก เสีอดาว 12 นิ้วขึ้นไให้ราคาสุงค่ะ โทรมาที่ 6738836619 นก ค่ะ

    ตอบลบ