วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ

โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ   โรงเรียนบ้านนานวน (สพป.สร.2) ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ดู โรงเรียนบ้านนานวน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. โรงเรียนบ้านนานวน ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์