วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงการดื่มน้ำสาบาน ต้านยาเสพติด

โครงการดื่มน้ำสาบาน ต้านยาเสพติด   ณ หอประชุมโรงเรียนสนมวิทยาคาร อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

และมีการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด " พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี " โดย.. คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนสนมศึกษาคาร ในวันดังกล่าว

ดู โรงเรียนสนมวิทยาคาร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น