วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ร่วมปลูกป่า ณ สวนป่าศรีโพธิ์อลังการ

นักเรียนชั้น ม. 5/1 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33) อ.สนม จ.สุรินทร์ ร่วมกับชุมชนบ้านดู่ หมู่ที่ 4 และบ้านหนองบอน หมู่ที่ 6  ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ร่วมกันปลูกป่าภายในบริเวณสวนป่าศรีโพธิ์อลังการ บ้านดู่ หมู่ที่ 4 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ต้นไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ต้นสาละ ต้นลำดวน ต้นพะยุง ต้นกันเกรา


ดู สวนป่าศรีโพธิอลังการ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. เว็บไซต์ สวนป่าศรีโพธิ์อลังการ : www.sripho.com
2. ผลการค้นหา คำค้น " ปลูกป่า "