วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คนดีศรีสนม

โครงการคนดีศรีสนม เมืองดอกจานเทิดไท้องค์ราชัน   โดย... ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสนม ระหว่างวันที่ 19 - 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ วัดป่าบ้านอาเลา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น