วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชชีพราหมณ์ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554

บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชชีพราหมณ์ ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ ๕๖ พรรษา ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

  วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  


  วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  


ดู วัดศรีสว่างโคกสะอาด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. บวชเณรภาพฤดูร้อน (พ.ศ. 2554) วัดศรีสว่างโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัดศรีสว่างโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น