วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

การตรวจเลือกทหารกองเกิน (ทหารเกณฑ์)

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ เขตพื้นที่อำเภอสนม ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554


การตรวจเลือกทหารกองเกินฯ สำหรับผู้คนในพื้นที่แล้วเรียกว่า "เกณฑ์ทหาร" หรือ "ทหารเกณฑ์" โดยรูปแบบของการคัดเลือกนั้นใช้วิธีจับฉลาก ฉลากมี 2 แบบ คือ ใบดำ และใบแดง ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ และได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ หรือทหารเกณฑ์นั้น ต้องเป็นผู้ที่จับฉลากได้ใบแดงเท่านั้น

จากการคัดเลือกทหารเกณฑ์ในวันนี้ พบว่า...ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกมีรอยสักตามร่างกายขนาดเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เมื่อเทียบด้วยการกวาดสายตาอย่างคร่าวแล้ว ผู้ที่มีรอยสักตามร่างกายน่าจะสูงถึง 30% ของผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด


ดู ที่ว่าการอำเภอสนม (จังหวัดสุรินทร์) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น