วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ชุมชนบ้านโคกสะอาด ทัศนศึกษา ณ อยุธยา

คณะชุมชนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ทัศนศึกษา ณ อยุธยา ร่วมทำบุญ 9 วัดในวันเดียว จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร , วัดท่าการ้อง , วัดวิหารมงคลบพิตร , วัดพระศรีสรรเพชญ์ , วัดราชบูรณะ , วัดหน้าพระเมรุ , วัดพุทธไธศวรรษ์ , วัดพนัญเชิง , วัดเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล.... เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554 นำขบวนธรรมโดย... พระครูประทีปธรรมวงศ์ รองเจ้าคณะอำเภอสนม และเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างโคกสะอาด


พระครูประทีปธรรมวงศ์
รองเจ้าคณะอำเภอสนม และเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างโคกสะอาด
บ้านโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น