วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

วัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี 2554

วัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี 2554 อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 " อสม. ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค " อสม. อำเภอสนม ทั้ง 7 ตำบล ได้แก่ ต.สนม , ต.หัวงัว , ต.แคน , ต.นานวน , ต.หนองระฆัง , ต.โพนโก , ต.หนองอียอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 10 แห่งประวัติ และความเป็นมา
เมื่อครั้งสมัยปี พ.ศ. 2525 ใช้ชื่อว่า ผสส. ย่อมาจาก ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข และในปี พ.ศ. 2527 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อสม. ย่อมาจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 - 2552 ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงาน สำหรับการออกปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ต่อมา...ได้รับผลตอบแทนจากรัฐบาลเดือนละ 600 บาท/คน เมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา (อ้างอิง : 22 มีนาคม พ.ศ. 2554)

บทบาท และหน้าที่
แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี

นายสังข์  เหลาอุดม  (ท่าตูม)
ประธาน อสม. จังหวัดสุรินทร์
อสม. ดีเด่นระดับชาติ สาขาเอดส์ และชุมชน


เฉลาจิต   สุขสานต์ (สนม)
ประธาน อสม. อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


วิไลวรรณ   กำลังกล้า (สนม)
อสม.คนแรก ของอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


อ่อนศรี   แสนสุข   (สนม)
อสม.รุ่นแรก ของอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


สังข์   นันทพันธ์  (นาศรีสุข)
อสม.รุ่นแรก ของอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


เนืองนิตย์   ชัยมงคล   (สนม)
อสม.รุ่นแรก ของอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ดู ที่ว่าการอำเภอสนม (จังหวัดสุรินทร์) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น