วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554

ปรากฏการณ์ "ซุปเปอร์มูน"

คืนวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลาเที่ยงคืนถึง 02.00 น. ได้เกิดปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูน ซึ่งดวงจันทร์ได้โคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 19 ปี และให้แสงสว่างมากที่สุด ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกด้วยระยะโดยประมาณ 356,577 กิโลเมตร จากปกติที่ดวงจันทร์โคจรในระยะห่างเฉลี่ย 384,400 กิโลเมตร และคืนนี้ (19 มี.ค. 2554) ดวงจันทร์เต็มดวงกลมใหญ่โต ส่งผลให้คนบนโลกเห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่กว่าดวงจันทร์เต็มดวงที่เคยเห็นถึง 14% และดวงจันทร์ให้แสงส่องสว่างกว่าค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงทั่วไป 30% ส่งผลให้โลกเกิดน้ำขึ้นน้ำลงมากกว่าปกติ กล่าวคือ ระยะเวลาที่น้ำขึ้นก็ขึ้นสูงมาก ขณะที่เมื่อน้ำลง น้ำก็จะลดลงมากกว่าปกติเช่นกัน

ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 19.00 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 19.15 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 19.30 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 19.45 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 20.00 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 20.15 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 20.30 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 20.45 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 21.00 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 21.15 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 21.30 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 21.45 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 22.00 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 22.15 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 22.30 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 22.45 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 23.00 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 23.15 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 23.30 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 23.45 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 00.01 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 00.15 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ภาพถ่ายกลางคืน เปรียบเทียบแสงสว่างจากดวงจันทร์
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 00.15 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 00.30 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ภาพถ่ายกลางคืน เปรียบเทียบแสงสว่างจากดวงจันทร์
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 00.30 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 00.45 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ภาพถ่ายกลางคืน เปรียบเทียบแสงสว่างจากดวงจันทร์
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 00.45 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 01.00 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ภาพถ่ายกลางคืน เปรียบเทียบแสงสว่างจากดวงจันทร์
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 01.00 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 01.15 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ภาพถ่ายกลางคืน เปรียบเทียบแสงสว่างจากดวงจันทร์
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 01.15 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 01.30 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ภาพถ่ายกลางคืน เปรียบเทียบแสงสว่างจากดวงจันทร์
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 01.30 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 01.45 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ภาพถ่ายกลางคืน เปรียบเทียบแสงสว่างจากดวงจันทร์
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 01.45 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ดวงจันทร์ ซุปเปอร์มูน
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 02.00 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ภาพถ่ายกลางคืน เปรียบเทียบแสงสว่างจากดวงจันทร์
ถ่ายเมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 02.00 น.
ณ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น