วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

ราตรีสัมพันธ์ กีฬาสี ม่วง เขียว

กีฬาสี ม่วง เขียว พี่-น้อง กศ.บป. ราตรีสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ บริเวณสนามด้านหน้าทางเ้ข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น