วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรัก ดินแดนแห่งสัจจะ และไมตรี 
พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน ห่างจากอำเภอด่านซ้าย ประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจาก อ.เมือง จังหวัดเลย 83 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 203 แล้วแยกขวาตรงหลัก กม.66 เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก 15 กิโลเมตร จากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กิโลเมตร พระธาตุศรีสองรักมีรูปทรงสัณฐาน คล้ายพระธาตุพนม  ประชาชนให้ความเคารพนับถือ และมีงานนมัสการอย่างใหญ่โตในช่วงเดือน 6 เป็นประจำทุกปี


ภายในวัดพระธาตุศรีสองรัก มีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบต สร้างเมื่อ พ.. 2103 แล้วเสร็จเมื่อ พ.. 2106 ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์)


ประวัติความเป็นมา ของพระธาตุศรีสองรักพระธาตุศรีสองรัก เป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐถือปูนมีฐานเป็นเหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละประมาณ 8 เมตร สูงประมาณ 32 เมตร อยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 83 กิโลเมตร องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุศรีสองรักบนเนินริมน้ำหมัน ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่ในวัด นอกจากองค์พระเจดีย์แล้ว ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบสถ์ 1 หลัง ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปนาคปรก 1 องค์ และพระพุทธรูปอื่นๆ และถัดองค์พระเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกมีศิลาจารึก 1 แผ่น จารึกตำนานการสร้างพระธาตุศรีสองรักด้วยอักษรธรรมอยู่ด้วย


ดู พระธาตุศรีสองรัก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น