วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และอำเภอท่าลี่ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภูเขาสูงบนยอดเขา เป็นที่ราบกว้างมีต้นสนจำนวนมาก ขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลก คือ มีส่วนหนึ่งเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาขนาดใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติภูเรือเมื่อมองโดยรอบจากที่สูง เห็นทิวเขาสลับซับซ้อนกันสวยงาม ประกอบด้วยเขาหินประเภทต่างๆ ทราย และหินแกรนิตสลับกัน สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ หมี เก้ง หมาใน ไก่ฟ้าพญาลอ เต่าปูลู อุทยานภูเรืออยู่บนยอดเขาสูงทำให้มี อากาศหนาวเย็นตลอดปี และเป็นอุทยานที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างบนยอดหญ้าแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง ภาษาพื้นเมือง เรียกว่า "แม่คะนิ้ง" มีเนื้อที่ประมาณ 75,525 ไร่ ช่วงเดือนที่เหมาะที่แก่การท่องเที่ยว คือ เดือนตุลาคม - มีนาคม กิจกรรมยอดนิยม ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเมื่อได้มาเยือนภูเรือแห่งนี้ ได้แก่ การชิมไวน์ ชาโต้เดอเลย , การชมวัฒนธรรมพื้นบ้าน


เนื่องจากที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นภูเขาสูง และมีทึ่ราบกว้าง จึงมีสภาพป่าที่หลากหลายชนิดปะปนกัน ประกอบด้วย ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าสนเขา สลับกับทุ่งหญ้า ส่วนไม้พื้นล่างที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ มอส เฟิร์น กุหลาบป่า และกล้วยไม้นานาพันธุ์ เช่น เอื้องคำ เอื้องเงิน ไอยเรศ ม้าวิ่ง เป็นต้น


แหล่งท่องเที่ยว
 • น้ำตกห้วยเตย
 • น้ำตกห้วยไผ่
 • น้ำตกหินสามชั้น
 • ผาซำทอง
 • ผาโหล่นน้อย
 • ยอดภูเรือ
 • ลานสาวเอ้
 • สวนหินพาลี
 • หินค้างหม้อ
 • หินพานขันหมาก

การเดินทาง

ในการเดินทางไป อุทยานแห่งชาติภูเรือนั้น ถ้าออกจากตัวเมืองจังหวัดเลย สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ประมาณ 48 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอภูเรือแล้ว ให้สังเกต ทางด้านขวามือ จะมีทางแยกใกล้ๆ กับที่ว่าการอำเภอภูเรือ จากตรงนี้เหลือระยะทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเรือ


 • รถโดยสารสองแถวเล็กจาก อ.ภูเรือ - ยอดเขาภูเรือ ของชมรมผู้ประกอบการรถสองแถวเล็กภูเรือ
 •  รถโดยสารสาย กรุงเทพ - ภูเรือ ของบริษัท เพชรทัวร์
 • รถโดยสารระหว่างภาคที่ผ่านอำเภอภูเรือ สาย เชียงใหม่ - อุดรธานี ของบริษัท อ.ศึกษาทัวร์ , จักรพงษ์ทัวร์ และสาย นครพนม - เชียงราย ของบริษัท สมบัติทัวร์ และ จักรพงษ์ทัวร์ดู อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น