วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา

วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา โบสถ์สิลาแลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โบสถ์วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยศิลาแลง มีความสวยงาม วิจิตรตระการตา ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชจำลอง ตั้งอยู่บ้านหัวนายูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ห่างจากตัวหมู่บ้านหัวนายูง ประมาณ 1.5 กิโลเมตรประวัติหมู่บ้านชุมชนบ้านหัวนายูง
เป็นชุมชนหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลด่านซ้าย และ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านซ้าย  มีประวัติการจัดตั้งมากกว่า100 ปี เป็นชุมชนดั้งเดิม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายชาวอำเภอด่านซ้าย ชื่อหมู่บ้าน “หัวนายูง” มีที่มา และความหมาย 2 ลักษณะ คือ ประการแรก  หมายถึง ที่ตั้งต้นของทุ่งนาที่มีต้นยูงขนาดใหญ่ หรือเป็นจำนวนมาก (“หัวนา”  หมายถึง ที่ตั้งต้นของทุ่งนา  “ยูง” หมายถึงไม้พยูง หรือ กระยุง หรือชิงชัน เป็นไม้ขนาดใหญ่มีแก่นแข็ง สีคล้ำ และมีลวดลายใช้ทำบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ)  ประการที่ 2  หมายถึงที่ตั้งต้นของทุ่งนาที่เป็นแหล่งอาศัย หรือแหล่งอาหารของนกยูงที่ลงไปกินน้ำ หรือดินที่เรียกว่า "โป่ง" ที่ห้วยน้ำอู้


ที่ตั้งและอาณาเขต 
บ้านหัวนายูง หมู่ 14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็น 1 ใน 15 หมู่บ้าน ของ ตำบลด่านซ้าย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายทางทิศตะวันตก เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร ที่ตั้งของหมู่บ้าน อยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำน้ำหมัน มีพื้นที่เป็นภูเขาสูงอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้าน  มีแม่น้ำหมันไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านผ่านด้านทิศเหนือ และไหลขึ้นไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือของหมู่บ้าน บ้านหัวนายูง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ จดกับบ้านเหนือ หมู่ 2  ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ทิศใต้ จดกับบ้านน้ำพุ หมู่ 6 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ทิศตะวันออก จดกับบ้านเดิ่น หมู่ 3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ทิศตะวันตก จดกับบ้านนาหว้า หมู่ 4 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


ลักษณะของพื้นที่
บ้านหัวนายูง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย และดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ เป็นพื้นที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ประมาณ  350  ไร่ พื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 374 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำไร่ 170 ไร่ ทำนา 77 ไร่ และทำสวน ประมาณ 127 ไร่ นอกเหนือจากนั้นเป็นพื้นที่ป่าอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
 ดู วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น