วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดธาตุ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์  โดย...ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554ดู วัดธาตุ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. วันสหกรณ์แห่งชาติ (2554 , สนง.สหกรณ์การเกษตรสนม จำกัด) จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น