วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันสหกรณ์แห่งชาติ

สหกรณ์การเกษตรสนม จำกัด ได้จัดงาน " วันสหกรณ์แห่งชาติ " ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์การเกษตรสนม จำกัด อ.สนม จ.สุรินทร์ และได้รับเกียรติจาก นายยรรยง  ร่วมพัฒนา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสนม จำกัด
ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
โทร. 044 - 589 035 , 081 - 266 3406
นายยรรยง  ร่วมพัฒนา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.สุรินทร์
ถ่ายเมื่อ : วันที่ 26 ก.พ. 2554 , สนง.สหกรณ์การเกษตรสนม จำกัด
ดู สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสนม จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น