วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

งานเทศกาล "สนมเมืองดอกจาน ประสานใจ ไหว้ปู่ตา" ประจำปี 2554

อำเภอสนม ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสนม ร่วมกันจัดงานเทศกาล "สนมเมืองดอกจาน ประสานใจ ไหว้ปู่ตา" ประจำปี 2554  และนิทรรศการ การออกร้านของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้า OTOP การดนตรี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสนม ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
เวลา 06.30 น. : พิธีบวงสรวงปู่ตาหนองสนม

เวลา 10.00 น. : ประกวดผ้าไหมลายดอกจาน , ประกวดของที่ระลึก

เวลา 13.00 น. : ขบวนแห่อิสานพื้นบ้าน จากวัดบึง ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอสนม

เวลา 17.00 น. : พิธีเปิด การแสดงดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย การแสดงจากสถานศึกษา / ชุมชน

เวลา 18.00 น. : รับประทานอาหารเย็น (โฮมพาแลง) โต๊ะราคา  500 บาท

เวลา 19.00 น. : การประกวดร้องเพลงท้องที่ - ท้องถิ่น สามัคคี (เพลงลูกทุ่ง) , การแสดงจินตลีลา , การแสดงบนเวที


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
เวลา 09.30 น. : ประกวดแอร์โรบิค , ประกวดการเต้นฮูลาฮูป

เวลา 20.00 น. : การประกวดธิดาดอกจาน , การแสดงจินตลีลา , การแสดงบนเวทีวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
งานเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจ ไหว้ปู่ตา
อ.สนม จ.สุรินทร์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
งานเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจ ไหว้ปู่ตา
อ.สนม จ.สุรินทร์ 


ดู ที่ว่าการอำเภอสนม (จังหวัดสุรินทร์) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
2. 16 สาว ผู้เข้ารอบการประกวดธิดาดอกจาน ปี 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น