วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการปฏิบัติธรรม "กตัญญูบูชา"

โครงการปฏิบัติธรรม "กตัญญูบูชา" ณ วัดธาตุ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การปฏิบัติธรรมตามรูปแบบลักษณะนี้ ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา ณ วัดธาตุ แห่งนี้
ดู วัดธาตุ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการปฏิบัติธรรม บวชศีลจาริณี ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น