วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน อ.สนม จ.สุรินทร์

นายยุทธนา  วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำเหล่าคณะราชการ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อจัดพระราชทานผ้าห่มกันหนาว ประจำปี 2554

นายดิสธร  วัชโรทัย  รองเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นผู้แทนในการมอบเครื่องกันหนาว แต่เนื่องจากในวันนี้ (15 ก.พ. 2554) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ติดภาระกิจสำคัญ จึงมอบหมายให้ นายยุทธนา  วิริยะกิตติ  รองผู้ว่าราชการ เป็นผู้แทนนำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ในวันนี้


นายยุทธนา  วิริยะกิตติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
 ถ่ายเมื่อ : 15 ก.พ. 2554, หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


สถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้ สาธารณภัยนับวันที่จะมีความรุนแรงขยายวงกว้าง และทำลายชีวิต ทรัพย์สิน ของประชากรอย่างมากมายมหาศาล ดังนั้น ทุกคนต้องมีการเตรียมความพร้อม ที่จะรับมือกับสาธารณภัย ที่จะเกิดขึ้นด้วยความมีสติ หยั่งคิด พร้อมทั้งร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ จะลดความรุนแรงสาธารณภัยต่างๆ ให้ลดลงได้


นายนฤชา  โฆษศิวิไลซ์
นายอำเภอสนม
 ถ่ายเมื่อ : 15 ก.พ. 2554, หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


พ.ต.อ.สมบัติ  ฉายาปัญจะ
ผกก. สภ.สนม จว.สุรินทร์
 ถ่ายเมื่อ : 15 ก.พ. 2554, หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ดู ที่ว่าการอำเภอสนม (จังหวัดสุรินทร์) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

1 ความคิดเห็น:

  1. ผ้าห่ม เพื่อนำไปแจก หรือ บริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสพภัยหนาว ราคาส่ง
    http://labelsalestrade.blogspot.com/p/blog-page_28.html

    ตอบลบ