วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอสนมครั้งที่ 2

การแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอสนมครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรี ระหว่างตำบล ได้แก่...


- เทศบาลตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์
- เทศบาลตำบลแคน อ.สนม จ.สุรินทร์
- องค์การบริหารส่วนตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
- องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์
- องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อ.สนม จ.สุรินทร์
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์


โดย...อำเภอสนม ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอสนม  เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น.  กีฬาที่ทำการแข่งขันประกอบด้วย ฮูลาฮูบ , ฟุตบอล . เซปักตะกร้อ , วอลเล่บอล , เปตอง และกีฬาท้องถิ่น (วิ่งแข่งกระสอบ , โยนไข่)
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ดู โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
2. สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น